ОБУКА – Нов пристап – нова филозофија за БЗР, профил на стручно лице за безбедност, лобирање и застапување

Почитувани,

Продолжуваме со одржување на oбука по региони на тема: – Нов пристап – нова филозофија за БЗР, профил на стручно лице за безбедност, лобирање и застапување.

Овој пат, ќе се одржи од 29-30 март, во источниот дел на Македонија, во Пехчево.

Обуката е составена од два дела: теоретски и практичен дел ( вежба ).

Согласно доделеното одобрение за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручни лица за безбедност при работа со број 08-3608/34 од 15.09.2015 година од страна на Министерството за труд и социјална политика, оваа обука се бодува со 10 бода по ден за пасивно  учество на истата.

Во прилог, покана.

Со кликнување на следниот линк, можете да се пријавите за учество на обуката.

Views: 260

Posted in Новости, Обуки.