ПРОМОВИРАМЕ ДОБРА ПРАКСА И ИСКУСТВА ОД КОРИСТЕЊЕ НА ГРАНТОВА ШЕМА #4

Во ова издание ви ги презентираме резултатите од завршената имплементација на две суб-грантирани акции, во имплементација на ХЗ  „Бравура Кооператива“ Делчево  и Синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија – СГИП.

билтен проект 4

Views: 134

Posted in Новости.