Допис доставен до Влада, Министерство за труд и социјална политика и Министерство за здравство

Допис доставен до Влада, Министерство за труд и социјална политика и Министерство за здравство

Иницијатива за професионални заболувања Ковид 19

Врз основа на одржан состанок помеѓу Претседателот на МЗЗПР – Милан Петковски и стручни авторитети од областа на медицината, трудовото право и граѓанскиот сектор на тема: Правилник листа на професионални болести Сл.весник бр. 118 од 07 мај 2020, беше подготвен и доставен допис до Влада, Министерство за труд и социјална политика и Министертво за здравство.

Views: 374

Posted in Новости.