Одговор на Допис доставен до Влада, Министерство за труд и социјална политика и Министерство за здравство

Одговор од Влада  на дописот од 14. 05. 2020

14, 05, 2020 Допис доставен до Влада, Министерство за труд и социјална политика и Министерство за здравство

Иницијатива за професионални заболувања Ковид 19

Views: 362

Posted in Новости.