Одговор од МТСП на иницијатива за професионални заболувања Ковид 19

Одговор од Министерство за труд и социјална политика – Сектор за пензиско и инвалидско осигурување на предлогот на МЗЗПР за дополнување и изменување на Правилникот за листата на професионални болест и иницијатива за ревизија на Проценките на ризик на работните места следбено на опасноста од заразување со новиот корона вирус.

Одговор од МТСП – професионално заболување

14, 05, 2020 Допис доставен до Влада, Министерство за труд и социјална политика и Министерство за здравство

Иницијатива за професионални заболувања Ковид 19

Views: 417

Posted in Новости.