ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЕМИТУВАЊЕ НА ТВ СПОТОВИ

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЕМИТУВАЊЕ НА ТВ СПОТОВИ

Буџетска линија 5.8.3.1

Почитувани,

Македонско здружение за заштита при работа Ве поканува да учествувате во постапка  за емитување на промотивни видеа.

Согласно нашите барања неопходно е емитување на 2 промотивни Тв спота со времетраење од 109 секунди.

Вкупен број на емитувања 25 со индикативен временски период  на објава на ТВ од 07.11.2020-12.12.2020 во ударен термин.

Испорачувањето на услуги и закупот на ТВ простор треба да биде на јавна или приватна телевизиска станица со национална фрекфенција.

Анекс образец

Барање на понуда

Views: 91

Posted in Новости, Огласи.