Нема одговорност за повредените или загинатите работници

Доколку работниците работат во екстреми работни услови нема да бидат продуктивни и ќе имаат поголема шанса да не работат квалитетно и да отсуствуваат од работа. На тој начин ќе се пробијат роковите и ќе се изгубат пари, вели Милан Петковски од Здружението за заштита при работа.

Проследете го интервјуто на https://www.slobodnaevropa.mk/pp/31961005/ppt0.html

Views: 160

Posted in PODCAST, Новости, Прес / Медиа.