КОЛАПС НА НЕОБЕЗБЕДЕНО СКЕЛЕ

ЛИНК: http://www.ppconstructionsafety.com/newsdesk/2017/08/11/scaffold-collapse-caused-by-lack-of-ties/ Скелето кое падна за малку промаши минувач и се струполи врз  паркираните автомобили Изведувачот на скеле / ​​покриви е казнет откако се срушило скеле во индустриска единица во Пул, Дорсет во 2015 година. За […]

повеќе

Билтен за безбедност во рудниците бр 138

Експлозијата е опасна состојба поврзана со неконтролираното испуштање на енергија предизвикана од електричен опсег. Температурата на опсегот може да биде четири пати поголема од површината на сонцето. Како резултат на експлозијата може сериозно да им […]

повеќе