ПОНЕДЕЛНИЧКИ КАФЕ МУАБЕТ ВО МЗЗПР 01

Понеделнички го започнуваме најавениот серијал: Кафе муабет за БЗР. Во првата епизода, проф.Д-р Лазар Јовевски и м-р  Милан Петковски говорат за: – Што е труд? – Позитивна и (или) негативна конотација на трудот. – Успешноста, […]

повеќе

Вклучување на сите засегнати страни во подобрување на реформите за БЗР

Вклучувањето на сите страни во промовирањето на стандардите за БЗР и промовирањето на превентивната култура е главната порака која што треба да биде пренесена со ова видео. Сите клучни засегнати страни, јавните институции, граѓанските организации, […]

повеќе

Меѓународна Организација на Трудот одбележува 100 години постоење

2019 година е година во која Меѓународната организација на трудот одбележува 100 години од постоењето. На линкот подолу имате пристап до нивната страна каде што можете да добиете повеќе информации за овој јубилеј. www.ilo.org/100 Hits: […]

повеќе

Студиска посета EU OSHA, Билбао

Почитувани, Македонското здружение за заштита при работа, во период од 01 – 05 април 2019 година, организира студиско патување со цел стекнување на знаење и поврзување на професионалците од Балканот со претставници од земјите од […]

повеќе

Промоција на Практичен Водич за организациски развој на граѓанските организации

Во рамките на зајакнување на капацитетите на граѓанскиот сектор во Република Македонија и имајќи ја во предвид неговата кохезивна сила, се зафативме со подготовка и изработка на овој Водич, како дел од Европската агенда за […]

повеќе

Обука на тема “Заеднички пристап на стручното лице по БР и докторите по медицина на трудот во утврдување на превентивни мерки за намалување на опасностите и штетностите на работно место”

Македонското здружение за заштита при работа, во соработка со Организација на работодавачи и Сојузот на синдикати на Македонија, во рамки на проектот “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност […]

повеќе

Одбележување на Европска недела за безбедност и здравје при работа

Од 22-26 октомври со низа настани, Македонското здружение за заштита при работа, како фокал поинт на Европската агенција за безбедност и здравје при работа ја одбележа Европската недела за безбедност и здравје при работа.   […]

повеќе

„Најголем дел од упатените работници од Македонија не ги уживаат основните социјални права“

Пазарот на трудот во Македонија сѐ уште манифестира бројни ефекти од долгиот процес на политичка и економска транзиција, како ниска стапка на вработеност, неформална вработеност и високи стапки на неактивност на населението. Голем број работници […]

повеќе

Ефекти од примената на мерките за безбедност и здравје при работа и предлози нов закон/ измени и дополнувања на постоечкиот

На 31.10 Организација на работодавачи организираше тркалезна маса за ”Ефекти од примената на мерките за безбедност и здравје при работа и предлози нов закон/ измени и дополнувања на постоечкиот” Во изминатиот период, од нивна страна […]

повеќе