Почина Димче Исијановски

Почитувани колеги и пријатели, со неизмерна жалост Ве информираме дека на 03. 04. 2021 почина Димче Исјаноски, првиот инжињер за заштита при работа во Македонија, основач на Централниот завод за заштита при работа од 1990 […]

повеќе

Мислење од МТСП во врска со краен рок на истекнување на период од 5 години за стекнување 100 бодови за стручни лица по БЗР

Извадок од доставеното мислењето на МТСП – Сектор за политики од областа на трудово право и политики за вработување: „Имајќи го во предвид наведеното, наше мислење е дека за сите стручни лица за безбедност при […]

повеќе

План за воспостасување и водење на евиденции на повреди и професионални болести во областа на БЗР

До Институтот за Јавно здравје на Северна Македонија доставен е предлог План за воспостасување и водење на евиденции на повреди и професионални болести во областа на БЗР. Обврската за прибирање, обработка и објавување на здравствено-статистичките […]

повеќе

Одговор на ДИТ на поставено прашање

Почитувани членови, Доставен е одговор од страна на Државен инспекторат за труд, по однос на доставено барање за информација од страна на МЗЗПР . Македонско здружение за заштита при работа, како граѓанска организација која работи […]

повеќе

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ – КОВИД КАЛКУЛАТОР

Повеќе од сигурно е дека во наредниот период нашата земја ќе се соочува со недостаток на вакцини против Ковид-19. Претпоставка е дека покрај глобалниот недостаток за покривање на потребите на населението во целост, здравствениот систем ќе се соочува и со недостаток за вакцинирање на одделните популациони групи утврдени со фазите и приоритетите од Планот за вакцинација донесен од Владата на РСМ. Тој недостаток веројатно ќе биде најизразен кога станува збор за вакцинирање на возрасните над 75 години, како и на оние помладите, но кои имаат сериозни коморбидитетни состојби.

повеќе

Повик за ангажирање на компанија за маркетинг, продукција и услуги за подготовка на ТВ емисии – истражувачки стории

Повик за ангажирање на компанија за маркетинг, продукција и услуги за подготовка на ТВ емисии – истражувачки стории Идејата на ТВ-истражувачкиот проект насловен „Безбедна работа“ е да се промовираат правата на работниците, нивната синдикална припадност, […]

повеќе

СВЕТСКИ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ РАКОТ

Секој 4-ти февруари, Светскиот ден на карциномот го привлекува вниманието во светот кон ракот и неговата превенција, дијагностицирање и лекување, признавајќи ја посветеноста на организациите, заедниците и индивидуите за намалување на глобалното влијание на болеста […]

повеќе

Предлог концепт за проширување на подршката за финансирање и кофинансирање на проекти

Почитувани членови, Ве информираме дека МЗЗПР до Министертсво за труд и социјална политика (МТСП) достави предлог концепт за проширување на подршката за финансирање и кофинансирање на проекти/програми на граѓанските организации кои работат во областа на […]

повеќе

Обука на тема “Вовед во областа на нејонизирачко зрачење во работна средина”

Согласно годишната оперативна програма на Македонско здружение за заштита при работа,  на 27.11.2020 година се одржа обука “Вовед во областа на нејонизирачко зрачење во работна средина”. На обуката земаа учество 49 учесници, членови на Македонско […]

повеќе

КОВИД 19 ОЦЕНКА НА РАБОТНА СПОСОБНОСТ

Ненадејното, пандемиско појавување на новиот корона вирус САРС-КоВ-2, што ја предизвикува болеста КОВИД-19, донесе големи  промени во начинот на кој досега се живееше и работеше. Со цел за контрола на ширење на инфецијата и превенција […]

повеќе