Решение за одлагање на здравствените прегледи

Министерството за здравство донесе Решение за одлагање на здравствените прегледи (систематски, претходни, насочени и периодични) на врабоптените согласно законот за БЗР. Времето на отпочнување на вршење на прегледите дополнително ќе биде утврдено. Hits: 103

повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани пријатели и партнери, Ве известуваме дека поради новонастанатата состојба во врска со Корона Covid-19 вирусот, а почитувајќи ги препораките и мерките од Владата, Македонското здружение за заштита при работа, во догледно време ќе ги […]

повеќе

Одржани јавни дебати во Тетово и Прилеп

На 05 и 06 март 2020 година Македонско здружение за заштита при работа спроведе две јавни дебати во Тетово и Прилеп во рамки на оперативната програма „Обезбедување усогласеност со европските стандарди  за добри практики за […]

повеќе

КОРОНА ВИРУС COVID 19 ФАКТИ, СИМПТОМИ ПРЕВЕНЦИЈА

Коронавирусите се семејство на вируси кои предизвикуваат болест кај животните. Седум од нив, вклучувајќи го и новиот вирус, преминаа и на луѓето , но повеќето само предизвикуваат вообичаени симптоми на настинка. Два коронавируси – Блиско […]

повеќе

СЕМИНАР НОВИОТ ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И НАЧИН НА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ ВО БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА

НОВИОТ ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И НАЧИН НА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ ВО БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА (Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, „Службен весник на РСМ“, бр. 18/2020 – […]

повеќе

Реакција на допис на ЗИЗ ТУТЕЛА

По повод поднесеното барање до Владата од страна на Здружение на инженери за заштита Тутела – Скопје, а во врска со Решението на Владата на РСМ за именување на членови на Советот за БЗР (Сл. […]

повеќе

ПРОМОВИРАМЕ ДОБРА ПРАКСА И ИСКУСТВА ОД КОРИСТЕЊЕ НА ГРАНТОВА ШЕМА #5

Во ова издание ви ги презентираме резултатите од завршената имплементација на две суб-грантирани акции, во имплементацијана:• Здружението на судскаадминистрација – ЗСА и• Асоцијацијата на Хотели,Ресторани, Кафетерии иАвтокампови – ХОТАМ. билтен проект 5   Hits: 117

повеќе

Годишна програма за обуки 2020

Согласно доделеното одобрение за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручни лица за безбедност при работа со број 08-3608/34 од 15.09.2015 година од страна на Министерството за труд и социјална политика, Македонското здружение за […]

повеќе