ПОБАРУВАЊЕ НАСОКИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА И СТРУЧНИТЕ КОМПАНИИ СЛЕДБЕНО НА НАЈНОВИТЕ ПРЕПОРАКИ ПОВРЗАНИ СО БОЛЕСТА COVID -19.

Во сосотојба на вонредна ситуација во нашата земја, заради прогласената пандемија поврзана со COVID – 19 вирусот, доставивме допис – иницијатива, чиј предмет е: ПОБАРУВАЊЕ НАСОКИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА И СТРУЧНИТЕ КОМПАНИИ СЛЕДБЕНО […]

повеќе

МТСП: Компаниите со производствени капацитети да се придржуваат до препораките за заштита на работниците

МТСП: Компаниите со производствени капацитети да се придржуваат до препораките за заштита на работниците Министерството за труд и социјална политика ги повикува компаниите да се придружуваат до препораките за организација на работењето затоа што заштитата […]

повеќе

Решение за одлагање на здравствените прегледи

Министерството за здравство донесе Решение за одлагање на здравствените прегледи (систематски, претходни, насочени и периодични) на врабоптените согласно законот за БЗР. Времето на отпочнување на вршење на прегледите дополнително ќе биде утврдено. Hits: 113

повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани пријатели и партнери, Ве известуваме дека поради новонастанатата состојба во врска со Корона Covid-19 вирусот, а почитувајќи ги препораките и мерките од Владата, Македонското здружение за заштита при работа, во догледно време ќе ги […]

повеќе

Одржани јавни дебати во Тетово и Прилеп

На 05 и 06 март 2020 година Македонско здружение за заштита при работа спроведе две јавни дебати во Тетово и Прилеп во рамки на оперативната програма „Обезбедување усогласеност со европските стандарди  за добри практики за […]

повеќе

КОРОНА ВИРУС COVID 19 ФАКТИ, СИМПТОМИ ПРЕВЕНЦИЈА

Коронавирусите се семејство на вируси кои предизвикуваат болест кај животните. Седум од нив, вклучувајќи го и новиот вирус, преминаа и на луѓето , но повеќето само предизвикуваат вообичаени симптоми на настинка. Два коронавируси – Блиско […]

повеќе

СЕМИНАР НОВИОТ ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И НАЧИН НА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ ВО БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА

НОВИОТ ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И НАЧИН НА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ ВО БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА (Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, „Службен весник на РСМ“, бр. 18/2020 – […]

повеќе