Семинар: Анализа на стресогените фактори поврзани со работата

Стопанска комора на Македонија Стопанска комора на Македонија, сала 4 на 5-ти кат, Скопје, Macedonia

Еднодневен семинар: АНАЛИЗА НА СТРЕСОГЕНИТЕ ФАКТОРИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА И СИНДРОМОТ НА СОГОРУВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ 28 јуни 2017 година 10:00 – 16:00 часот Стопанска комора на Македонија, сала 4 на 5-ти […]

Нов пристап – нова филозофија за БЗР, профил на стручно лице за безбедност, лобирање и застапување

hotel Skardus POPOVA SAPKA, TETOVO, Macedonia

Согласно доделеното одобрение за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручни лица за безбедност при работа со број 08-3608/34 од 15.09.2015 година од страна на Министерството за труд и социјална политика, Македонското здружение за […]

Обука: Нов пристап – нова филозофија за БЗР, профил на стручно лице за безбедност, лобирање и застапување.

Почитувани, Согласно доделеното одобрение за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручни лица за безбедност при работа со број 08-3608/34 од 15.09.2015 година од страна на Министерството за труд и социјална политика, Македонското здружение […]

Работилница на тема Основни поими на ергономијата и нејзината улога во безбедноста и здравјето на работниците

Машински Факултет - Скопје Faculty of Mechanical Engineering, Skopje, Macedonia

Со цел присутните да се стекнат со подетални и поспецифични познавања и методологии кои ергономијата ги нуди, Машински Факултет-Скопје и Македонското здружение за заштита при работа на 29 мај вторник 2018 година со почеток во 09:30 часот, […]

4.570Денари

Повик за учество на обука за Закон за БЗР и улогата на синдикалните претставници

Почитувани,   Македонското здружение за заштита при работа, при реализација на проектот "Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка […]

IV International Conference for Regional Colaborattion OSH ACCORD

Emerald Hotel Prishtina-Skopje Highway, Prishtinë

TEMATIC TOPICS Better OSH Professionals – Better OSH Services; Managing dangerous substances; Building Safe and Healthy workers generation; Data Collection. Also other research papers and industry practitioners are welcomed to contribute to the thematic areas […]