Latest Past Events

IV International Conference for Regional Colaborattion OSH ACCORD

Emerald Hotel Prishtina-Skopje Highway, Prishtinë

TEMATIC TOPICS Better OSH Professionals – Better OSH Services; Managing dangerous substances; Building Safe and Healthy workers generation; Data Collection. Also other research papers and industry practitioners are welcomed to contribute to the thematic areas […]

Повик за учество на обука за Закон за БЗР и улогата на синдикалните претставници

Почитувани,   Македонското здружение за заштита при работа, при реализација на проектот "Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка […]

Работилница на тема Основни поими на ергономијата и нејзината улога во безбедноста и здравјето на работниците

Машински Факултет - Скопје Faculty of Mechanical Engineering, Skopje

Со цел присутните да се стекнат со подетални и поспецифични познавања и методологии кои ергономијата ги нуди, Машински Факултет-Скопје и Македонското здружение за заштита при работа на 29 мај вторник 2018 година со почеток во 09:30 часот, […]

4.570Денари