ОДРЖУВАЊЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО – ВОДИЧ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ

Во земјите членки на ЕУ27, во земјоделската индустрија доминираат семејната работа и во голема мера самовработувањето. Во 2007 година околу 78% од земјоделците работеле самостојно со помош на членовите на семејството и повремена помош од вработени лица кои биле ангажирани за време на врвот/ шпицот на сезоната1. Корпоративното земјоделство/фармерство (каде што фармата е во сопственост на комерцијална компанија која вработува менаџер за да ја води) е прилично невообичаено во Европa…

ОДРЖУВАЊЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО – ВОДИЧ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ

 

Views: 314

Posted in EU OSHA, Публикации.