ИНТЕРВЈУ БЛАГОЈА РАЛПОВСКИ- Претседател на КСС

– Дали во Македонија има слобода на синдикално дејствување?
– За актуелните протести за покачување на минималната плата во јавниот сектор
– Најава за следни протести
– Дали законот за безбедност и здравје при работа се имплементира во пракса?

Views: 100

Posted in Видео, Новости.