Допис до Влада

Доставен е допис до Претседателот на Влада на РСМ поради доставеното решение за изменување на решението за именување на членови на Советот за БЗР.

Поради направената неправда спрема Македонско здружение за заштита при работа, ние и понатаму ќе продолжиме да делуваме системски во разрешување на наведената неправда.

ЛИНК до дописот.

Views: 148

Posted in Новости.