Повик за учество во изборот за доделување на Национална награда на компанија со најдобро имплементиран систем за БЗР – 2023

Почитувани, Националниот совет за безбедност и здравје при работа на Република Северна Македонија, со поддршка од Министерството за труд и социјална политика и оваа година организира Избор за доделување на Национална награда на компанија со […]

повеќе

НВО ДРОМ КУМАНОВО ОБЈАВУВА ЈАВЕН ПОВИК

1 (еден) БЗР Експерт во рамки на проектот: Зголемување на свеста за БЗР и креирање на 2 стратешки документи: „Локална стратегија за БЗР 2022 – 2027“ и „Aкционен план за БЗР 2022 – 2027 година“, […]

повеќе

Нема одговорност за повредените или загинатите работници

Доколку работниците работат во екстреми работни услови нема да бидат продуктивни и ќе имаат поголема шанса да не работат квалитетно и да отсуствуваат од работа. На тој начин ќе се пробијат роковите и ќе се […]

повеќе

Работа на отворено во услови на високи и ниски температури

Во Република Македонија во текот на последните 15 години, значајно е зголемен бројот на денови со максимална температурите на воздухот поголема или еднаква на 30оС (тропски денови), денови со максимална температура поголема или еднаква на […]

повеќе

Здравствени проблеми кај работничките во текстилната индустрија

 Адријана Митевска Момироска   01.07.2022   Дури 80 проценти од работничките во текстилната индрустрија кај нас имаат здравствени проблеми. Бројните истражувања покажале дека македонскиот работник не работи во безбедни и здрави услови. Дополнително загрижува тоа што луѓето […]

повеќе

Гостување на Петар Наумовски во утринска програма на Сител ТВ

Високите температури – предизвик за вработените во градежниот сектор. Дали се почитуваат препораките за работа на отворено, кои мерки треба да се преземат и кои се механизмите за заштита на работниците. Hits: 131

повеќе