СИГУРНА РАБОТА ЕПИЗОДА 06 – ТРАНСПОРТ

Во најсмртоносните сообраќајни незгоди на балканот во последните дваесет години, Македонија учествува со две. Автобусот на Дурм Турс во Ласкарци и оној на Беса Транс во Бугарија. Жртвите во двоцифрени бројки, помеѓу нив и возачите […]

повеќе

28 април светскиот ден за БЗР на МРТ 1

Во утринската програма на МРТ 1 по повод 28 април – Светскиот ден за БЗР е разговарано на тема на превенција на повреди и професионални заболувања на работното место, цена на чинење на истите. Гостин […]

повеќе

Извештај на несреќи при работа за 2021

Градењето на превентивната култура е на пиедесталот на делувањето на нашето Македонско Здружение за Заштита При Работа. Таа култура е постулатот на кој за целото постоење на нашето здружение се бориме. Пандемијата од претходната година […]

повеќе

РЕШЕНИЕ НА УСТАВНИОТ СУД ВО ВРСКА СО УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 3 СТАВ 1 ТОЧКА 408

15 СЕП 2021 ДРУГИ ПРОПИСИ И КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ, ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ, НЕ СЕ ПОВЕДУВА ПОСТАПКА, ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТ ИЛИ ЗАКОНИТОСТ НА ОПШТИ АКТИ, РЕШЕНИЈА Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република […]

повеќе

СИГУРНА РАБОТА ЕПИЗОДА 05 – МЕДИУМИ

Законот за безбедност и здравје при работа низ призма на новинарите. Во какви услови работат македонските медиумски работници, какви права ужива седмата сила. Колку е безбедна кога известува за пожари, поплави или воени конфликти. 70 […]

повеќе

Тематскиот форум „Државното финансирање за поголема одржливост на граѓанските организации“.

Цивика мобилитас го организира Тематскиот форум „Државното финансирање за поголема одржливост на граѓанските организации“. Подобрувањето на системот на државно финансирање е еден од приоритетите на граѓанското општество, а според Програмата за работа на Владата на РСМ за периодот 2022-2024, приоритет […]

повеќе

СИГУРНА РАБОТА Епизода 04 – КУЛТУРА

Ако законот за безбедност и здравје при работа треба да се применува во сите дејности и на јавниот и приватниот сектор, за сите лица осигурени од повреда на работното место или професионалните болести според прописите […]

повеќе

СИГУРНА РАБОТА Епизода 3

50% од градежните работници работници работат на црно, немаат никакви договори за работа, што значи немаат никакви права. Повредите на работното место сеуште двоцифрени во овој сектор. Ова е СИГУРНА РАБОТА. Hits: 33

повеќе

ЕРГОНОМИЈА КАКО ОСНОВА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ОД МУСКУЛОСКЕЛЕТНИ ЗАБОЛУВАЊА

Ергономијата претставува наука која ги опфаќа биолошката антропологија, генетиката, анатомијата, физиологијата, биомеханиката, дизајнот и уште ред други науки и низа научни дисциплини. Како толку опширна и богата наука, многу е тешко за неа да се […]

повеќе

СИГУРНА РАБОТА Епизода 1

Според податоците на Меѓународната организација на трудот во светот дневно на своите работни места животот го губат околу 6.000 луѓе или на годишно ниво околу 350.000 луѓе. Сето ова е причина последиците од повредите на работното место да чинат приближно 4% од бруто-домашниот производ во светски рамки. Без оглед каква работа работите, основниот принцип е дека секој вработен треба да работи во безбедна и здрава работна средина. Визијата што стои зад оваа премиса е дека работата не смее да доведе до физички или ментални болести и воопшто да биде убиец, односно да предизвика несреќа при работа. Овој принцип во пракса е загарантиран со имплементација на Законот за безбедност и здравје при работа. Ова е Безбедна работа.

повеќе