Заштита на работниците во во хотели, ресторани и угостителството

Секторот за хотели, ресторани и угостителство (Horeca) опфаќа голем број различни бизниси, вклучувајќи хотели, пабови и ресторани, угостителски компании по договор во различни индустриски и комерцијални објекти, ресторани за брза храна за носење (која се нарачува и се зема од ресторанот), кафулиња и бистроа. Тој има важна улога како креатор на работни места во услужниот сектор и во економијата како целина во многу земји-членки на ЕУ.

Заштита на работниците во во хотели, ресторани и угостителството

Views: 225

Posted in EU OSHA, Публикации.