Napo in dust at work

Прашината на работното место е потенцијален проблем кој може да предизвика иритација на кожата до рак на белите дробови, во зависност од составот на правот, како видот и степенот на изложеност.

#Напо илустрира некои од многуте состојби и супстанции кои создаваат прашина и ја нагласува важноста од контролирање на изложеноста на прашина при работа .

Views: 253

Posted in EU OSHA.