Обука на обучувачи/ ментори за организациски развој

Македонското здружение за заштита при работа, во партнерска соработка со Организацијата на работодавачи на Македонија и Сојузот на Синдикатите на Македонија, имплементираат проект: “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје […]

повеќе

100-годишнина од воспоставување на Полската социјална политика

Оваа година Полска прославува 100 години независност. Во исто време, 100-години од воспоставување на Полската социјална политика. Јубилејот ја нагласува важноста на социјалната политика, која беше обновена во 1918 година. Во развојот на социјалната политика […]

повеќе

Повик за ангажирање на двајца експерти

Повик за ангажирање на двајца експерти за подготовка и спроведување на обуки за безбедност и здравје при работа и организациски и застапувачки развој на граѓанските организации Буџетска линија .5.7.2 Референтен број на процедура 10/5.7.2 Annex […]

повеќе

„Вистинско време да се поттикне културата на превенција во училиштата“

ЕРАЗМУС + ПРОЕКТ ЗА РАБОТНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МЛАДИ ЛУЃЕ Разговор со  Диана Поликарпо, проект менаџер Еразмус +, Португалија Што говори статистиката во однос на фатални и нефатални несреќи на возрасна група од 19-34 години во […]

повеќе

Граѓанско одржливо општество:клучен придонес во креирањето и имплементирањето на ефективни политики за безбедност и здравје при работа

Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР), во партнерска соработка со Организацијата за работодавачи на Македонија (ОРМ) и Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ), на 15.12.2017 започнаа со имплементација на проектот: “Подобрување на вклученоста и […]

повеќе

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Постапувајќи согласно со одредбите на склучениот Договор помеѓу Европската Унија, претставувана од Делегацијата на Европска Унија во Скопје и Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР), со број на договор IPA/2017/391-843 , финансиран преку повикот […]

повеќе

Обука- „Основни поими на ергономијата и нејзината улога во безбедноста и здравјето на работниците‘‘

Поради голем интерес, Македонското здружение за заштита при работа во соработка со Машински факултет- Скопје, на 25 септември, вторник, 2018 година, со почеток во 09:30 часот (во просториите на МФС, новата зграда за атести, училница […]

повеќе

Гостување во економската емисија„Профит“ на Наша тв

Безбедни работници = профитабилни компании – Какви се активностите на Европската агенција за безбедност и здравје при работа за подигнување на важноста на безбедноста и здравјето при работа?- – Во која мера се слуша и […]

повеќе

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: Потреба за Законски измени или нов Закон за безбедност и здравје при работа

Македонското здружение за заштита при работа, како член на Националниот совет преку свој претставник на здружение на стручни лица за безбедност при работа, започна со организирање на обука во која е предвидена и работилница за […]

повеќе

Разговор со Коста Петровски

  На 19 јуни EU OSHA беше домаќин на конференција која беше во насока на подобрување на безбедноста и здравјето при работа во Европските мали бизниси. МЗЗПР како focal point, имаше претставник на настанот. Во […]

повеќе