Oдбележувањето на Европска недела за БЗР 2020

  Оваа година Европската недела за безбедност и здравје при работа, која се одржува од 19 до 23 октомври 2020 година, е насочена кон подигнувањето на свеста за неодамна покренатата кампања “Здрави работни места – […]

повеќе

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЕМИТУВАЊЕ НА ТВ СПОТОВИ

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЕМИТУВАЊЕ НА ТВ СПОТОВИ Буџетска линија 5.8.3.1 Почитувани, Македонско здружение за заштита при работа Ве поканува да учествувате во постапка  за емитување на промотивни видеа. Согласно нашите барања неопходно […]

повеќе

Европска Комисија го објави извештајот за 2020 година

Европската комисија вчера го објави извештајот за напредокот на Македонија на патот кон ЕУ. Повеќе информации поврзани со безбедноста и здравјето при работа се содржани во поглавјето 19- Социјална политика и вработување. Извештајот може да […]

повеќе

Меѓународна конференција “ Дијалог за БЗР”

Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР) во соработка со “Сојузот на синдикатите на Македонија” и “Организацијата на работодавачи на Македонија” успешно ја организираа меѓународната конференција  “Дијалог за БЗР”. Конференцијата ги отвори своите врати за […]

повеќе

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТ

Почитувани, Македонско здружение за заштита при работа во рамките на проектот “Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за работодавачите и работниците,,  по договор за грант IPA/2019/413-818,” Ве […]

повеќе

Реализирана дводневна обука за “ПРОЦЕНКА НА РИЗИК НА РАБОТНО МЕСТО ПРИ ИЗЛОЖЕНОСТ НА САРС-КОВ-2 ВИРУСОТ”

„Македонското здружение за заштита при работа” (МЗЗПР) Скопје, во рамките на оперативната програма „Обезбедување усогласеност со европските стандарди  за добри практики за безбедност и здравје при работа за работодавачите и работниците” реализираше дводневна обука на […]

повеќе

Формиран ЕПИ КОВИД-19 Центар за БЗР

Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР) и ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ) на Република Северна Македонија го формираа Центарот за знаење „ЕПИ КОВИД-19 Центар за безбедност и здравје при работа“. Актуелната епидемиолошка состојба […]

повеќе

Проценка на ризик на работно место при изложеност на САРС-КоВ-2 вирусот

Од појавата на првите случаи на КОВИД-19 во Кина до денес (26.07.2020), во светот се регистрирани вкупно 16.310.454 случаи на КОВИД-19од кои 5.682.719 сеуште се активни/инфицирани случаи, а околу 1% од нив се наоѓаат во […]

повеќе

Листа за проверка согласно Закон за безбедност и здравје при работа

Епи Центар  во рамки на ПРОЕКТ НА УСАИД – ПАРТНЕРСТВО ЗА ПОДОБРА БИЗНИС РЕГУЛАТИВА изготви листа, со прашања, кои се однесуваат во насока на подобро запознавање со процедурите од инспекциски надзор. Прашалникот е поставен на […]

повеќе

ПРЕПОРАКИ ЗА ПОВТОРНО ОТВОРАЊЕ НА ГРАДИНКИТЕ ВО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЈА СО КОВИД-19

Појавата на новиот корона вирус, донесе една нова реалност  на зголемен ризик по животот и здравјето на луѓето. Промените во начинот на однесување и стекнатите навики, прилагодување кон новонастанатата состојба е неминовно. Придржување кон мерките […]

повеќе

Одговор на ФЗО на допис од МЗЗПР

Дополнителен одговор од ФЗО Одговор на поставеното прашање на МЗЗПР до Фондот за здравствено осигурување во однос на дефинирање на повреда на работно место при работа од дома (следствено организационата мерка – работа од дома) […]

повеќе

Одговор од страна на МТСП на поставеното прашање за работа од дома

Доставен е одговор од страна на МТСП на поставеното прашање на МЗЗПР во однос на дефинирање на повреда на работно место при работа од дома (следствено организационата мерка – работа од дома). МТСП – одговор […]

повеќе